Ekstremt smittsom sykdom

Å finne en leilighet å leienår du har husdyrer som å fortelle folk at du bærer en ekstremt smittsom sykdom som gir dødelige konsekvenser.

Søket fortsetter…

Rop ut om du kanskje vet av, har hørt noe eller kanskje har en leilighet som leies ut.
Som godtar en liten hund og kattepus.
Eller om du har en fastjobb – så jeg kan kjøpe meg en plass å bo.

Begge deler settes pris på.

18
Feb 2013
SKRIBENT Hanne
KOMMENTARER Ingen

Bli med i potetåkeren